Access Keys:

 
 
Killyhommon Primary School, Boho, Enniskillen

Gníomhaíochtaí do pháistí ar cainéal YouTube An Carn / Children's activities on An Carn's YouTube channel

11th Mar 2021

A chara,

Tá An Carn ag obair ar chlár gníomhaíochtaí trí Ghaeilge do pháistí. Tá na cláir ar fáil gach Déardaoin ó 11am ar Cainéal YouTube An Carn an nasc thíos:

https://www.youtube.com/channel/UCcLztzG2va2c_QCBcrO5wng

An tSeachtain seo, is féidir le páistí bheith ag dúil leis na cláir seo a leanas:

  • Drámaíocht le hAmy,
  • Scéalaíocht le Vera & Clár,
  • Ealaín do Lá na Máithreacha le Cassie agus le Vera

Agus

  • Amhránaíocht le Kathryn agus Caoimhe – a bheas ar fáil Dé hAoine 12 Márta ar 11am.

Tá na cláir réamhthaifeadta agus is féidir amharc orthu ag am atá fóirsteanach duit féin, chomh maith le hamharc orthu arís agus arís eile.

An Carn is working on a programme of activities through Irish for children. The programmes are available every Thursday from 11am on  An Carn’s YouTube Channel at the link below: https://www.youtube.com/channel/UCcLztzG2va2c_QCBcrO5wng

This week the children can look forward to:

  • Drama with Amy
  • Storytelling with Vera & Clár
  • Art & Crafts for Mother’s Day with Cassie & Vera

And

  • Singing with Kathyrn & Caoimhe – which will be available on Friday 12th March at 11am.

The programmes are pre-recorded and you can watch them at a time that suits yourself as well as watch them again and again.

Leonne Ní Loinsigh

Oifigeach Forbartha Gaeilge

Coiste Forbartha Charn Tóchair

An Carn

132a Bóthar Thír Chiana,

Machaire Rátha,

Co. Dhoire

BT46 5NH

028 79549978

www.ancarn.com