Access Keys:

 
 
Killyhommon Primary School, Boho, Enniskillen

Feis Charn Tóchair 2020

1st May 2020

Leonne has been in touch from An Carn and the poems for the virtual feis are now attached below.

(ENGLISH BELOW)

Ag an t-am seo den bhliain, bíonn muid ag ullmhú d'Fheis Charn Tóchair de dhnáth. Bíonn an Fheis mar bhuaicphointe ár bhfeilire ag comóradh ár dteanga agus cultúr agus aischur na Gaeilge I gCo. Dhoire.

Ach ar ndóighe, ní bheidh an Fheis ar siúl I mbliana mar gheall ar na srianta I bhfeidhm le moil a chur le Víreas Corónach.

Bíonn sé mar aidhm na Feise ná an Ghaeilge a cheiliúradh tríd aithrisfhilíochta, ceol, amhránaíocht, scríbhneoireacht agus ealaín. Is lá iontach speisialta é Feis Charn Tóchair, ina mbíonn na céadta páistí agus daoine óga as na Naíscoileanna, Gaelscoileanna agus meánscoileanna sa mhór cheantar ag glacadh páirt sna comórtais agus bíonn deis ag tuismitheoirí á bpáistí a fheiceáil agus a chloisteáil Gaeilge a labhairt.

Cailleadh mór nach mbeidh an t-imeacht seo ar siúl I mbliana, áfach ar mhaithe leis an Fheis a cheiliúradh agus dearfacht a chur chun cinn, ba mhaith linn deis a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga, pictiúir nó físeáin d'iontráil s'acu a sheoladh chugainn sa dóigh is gur féidir linn á bpóstáil ar mheán sóisialta. Seol chuig 07918146063 trí Whats App nó r-phost chuig leonne.niloinsigh@ancarn.org le ainm agus rang an tiontrálaí.

(Cuirfimid na dánta in airde gan mhoill.)

Na Catagóirí-

Aithrishfilíochta Naíscoil go Meánscoil

Ceol - rogha uirlise-aonar nó frúpa ceoil

Amhránaíocht - Naíscoil go Meánscoil

Scríbhneoireacht - Filíocht nó Gearrscéal (níos lú ná 500 focal)

Ealaín - Naíscoil (rogha oscailte)

Rang 1 go Rang 7 (samhradh)

Bliain 8 go Bliain 14 (an áit is fearr liom)

At this time of year, the preparations for Feis Charn Tóchair would be underway. The Feis is a true celebration of our language and culture, in particular the re-instatement of the Irish language in Co. Derry. But obviously with current restrictions in place to slow the effects of the Coronavirus, this year's Feis will not take place.

The aim of the Feis is to celebrate the Irish language and culture through poetry recitation, music, singing, writing and art. The day of the Feis is particularly special with hundreds of children and young people both from English and Irish Education backgrounds in the wider area taking part in the competitions to see and hear their children speaking in Irish.

It will be a huge loss that this event will not go ahead, but as a measure to celebrate the Feis and promote some positivity during this time, we invite children and young people to send us pictures / video clips of their entries so that we can post them on social media.

Please send via Whats App to 07918146063 or email: leonne.niloinsigh@ancarn.org with name & class / year of the entrant.

Poems are attached.

The Categories:

Poetry Recitation - Naíscoil to Secondary School

Music - choice of instrument - individual or music group

Singing - Naíscoil to Secondary School

Writing - poetry or short story (less than 500 words)

Art - Naíscoil (open choice)

      Rang 1 to Rang 7 (Summer)

      Bliain 8 to Bliain 14 (the place I like most)

 

 
 
Poems P1-P7 (1st May 2020) Download
R1-R7 Poems (1st May 2020) Download