Navigation
Home Page

R4

Scipatón

Cáisc Shona Daoibh!

Cáisc Shona Daoibh! 1

Searmanas Cláraithe Rang 4

Beidh Searmanas Cláraithe ann do Rang 4 atá ag ullmhú dá gCéad Chomaoineach Naofa agus dá gCéad Aithrí Dé Céadaoin 9ú Márta ag 7.30i.n. ar scoil.  Is ócáid an-tábhachtach d’ullmhúchán do pháiste é an Searmanas seo do na Sacraimaintí i mbliain 4.  Bronnfar teastas don leanbh ina dhiaidh.  Dá mbeadh tuismitheoir ar bith sásta machnamh a léamh ag an Searmanas bí i dteagmháil linn.   

 

The Ceremony of Enrolment for First Penance and First Holy Communion will take place on Wednesday 9th March at 7.30pm in school.  This is an important part of your child’s preparation for the Year Four Sacraments.  Enrolment certificates will be presented afterwards.  If any parent is willing to read a reflection as Gaeilge please contact us as soon as possible.   

R4 /R5 Activity based learning -Maths

Your teacher will very soon be filling this page with exciting class news, pictures of things we’ve done and more.
 

Top