Navigation
Home Page

Tionól Paidrín Naofa Dheireadh Fómhair October Rosary Assembly

(English below)

Déanaimid comhghairdeas agus tugaimid buíochas do na daltaí i mBliain 5 a threoraigh ár dTionól speisialta inniu ar théama an Phaidrín Naofa. Bhí sé galánta an oiread sin tuistí agus seantuistí a bheith inár gcuideachta don tionól. Táimid buíoch do na seantuistí a bhí sásta na deichniúir a rá i nGaeilge agus i mBéarla araon. Tá súil againn gur bhain ár gcuid cuairteoirí sult as a gcuairt ar an scoil agus as na sólaistí a bhí ar fáil i ndiaidh an Tionóil. Buíochas fosta do na múinteoirí ranga, Múinteoir Moira, Mrs Russell agus Mrs Cassidy a d'ullmhaigh na daltaí don Tionól agus do Mrs Downey a rinne an tionlacan ceoil.

 

Congratulations and thank you to all Year 5 pupils who led our special Assembly today on the theme of the Holy Rosary. It was lovely to have many parents and grandparents join us for the assembly. We are grateful to the grandparents who kindly agreed to recite the decades in both English and Irish. We hope that our visitors enjoyed their visit to the school and the light refreshments served after the assembly. Thank you to class teachers Múinteoir Moira, Mrs Russell and Mrs Cassidy who prepared the pupils for the assembly and to Mrs Downey who provided the musical accompaniment.


Top