Navigation
Home Page

PAIDIR OIFIGIÚIL TEAGHLAIGH DO CHRUINNIÚ DOMHANDA NA DTEAGHLACH 2018

A Dhia, ár n-Athair,

In Íosa do Mhac is bráithre agus siúracha sinn,
Teaghlach amháin, i Spioraid do ghrá.
Beannaigh sinn le haoibhneas an ghrá.
Déan  foighneach agus cinealta sinn,
séimh agus fial.

Bímis fáilteach dóibh siúd ar an ngannchuid.
 I maithiúnas agus i  síocháin  go mairimid.
Tabhair aire dos na teaghlaigh uilig le do chúram geanúil,
go háirithe iad siúd a bhfuilimid ag guigh  orthu  anois:

(Cuimhnímís ar bhaill dár dteaghlaigh agus ar dhaoine eile in a n-ainm).

Méadaigh ár gcreideamh,
Neartaigh ár ndóchas,
Coinnigh slán sinn i do ghrá,
Bímis  i gcónaí buíoch as ár gcomhbeatha.
Iarraimíd é seo, trí Chríost ár dTiarna

Amen

A Mhuire, máthair agus treóraí, guigh orainn.
A Naoimh Iósaf, athair agus cosantóir, guigh orainn.
A Naomh Joachim agus a naomh Áine, guígí orainn.
A Naomh Louis agus a naomh Zélie Martin, guígí orainn.
 


Top