Navigation
Home Page

Iontrálacha 2016 / Admissions 2016

If you wish for your child to enter Primary 1 or Rang 1 in this school in September 2016 application forms are now available;

Application Forms for September 2016 are available:


1. from our school office

2. to download from our school website www.stbrigidspstirkane.com ... go to About Us, Key Information. Everything parents need to enrol their child can be found there.

3. to download from the Education Authority North Eastern Region website

 http://www.eani.org.uk/i-want-to/apply-for-a-school-place-or-transfer-between-schools

 

 

Má tá tú ag iarraidh do pháiste a chur isteach i Rang 1 sa scoil seo i Meán Fómhair 2016 tá na foirmeacha iarratais dó sin le fáil:


1. ó oifig na scoile

2. le híoslódáil ó shuíomh gréasáin na scoile ag www.stbrigidspstirkane.com ... gabh chuig Maidir Linn agus Eolas Tábhachtach. Tá gach rud a bheidh de dhíth ar thuismitheoirí lena bpáiste a chlárú le fáil ansin.

3.le híoslódáil ó shuíomh gréasáin an Údaráis Oideachais i Réigiún an Oirthuaiscirt

 http://www.eani.org.uk/i-want-to/apply-for-a-school-place-or-transfer-between-schools


Top