Navigation
Home Page

Feis Charn Tóchair 2017

Feis Charn Tóchair 2017
Ceiliúradh chultúr agus athbheochan na Gaeilge
Dé Sathairn 13 Bealtaine
A Celebration of the Irish language and culture
Saturday 13th May
Beidh rannóga éagsúla oiriúnach do réimse leathan aoisghrúpaí, idir fhoghlaimeoirí na teanga agus chainteoirí líofa. Fáilte roimh dhaoine fásta páirt a ghlacadh sna comórtais chomh maith.
There will be a variety of sections which will be suitable for all, naíscoil, gaelscoil, English medium primary and Secondary school students. Adults are also welcome to take part in the competitions.
Seo thíos comórtais na feise:
• Comórtas Scoláireachta
• Aithriseoireacht Filíochta
• Fáinne
• Comhrá
• Agallamh Beirte
• Scríbhneoireacht –
• Gearrscéal & Filíocht
• Comórtais Ealaíne
• Ceol Traidisiúnta – Uirlis aonréad & grúpa
• Amhránaíocht Thraidisiúnta
• Comórtas Cór Scoile
Competitions include:
• Scholarship Award
• Poetry Recitation
• Fáinne
• Conversation
• Dialogue
• Writing Competitions – Short story & Poetry
• Art Competitions
• Traditional Music Competitions – Solo Instrumental & Group
• Traditional Singing
• School Choir Competition
Spriocdháta na n-Iontrálacha: 13/4/2017 – Glacann sé am an clár ama do lá na Feise a dhearadh.
Struchtúr úrnua praghsanna: £2.50 an duine an comórtas don chéad dá chomórtas, agus £2.00 an duine an comórtas ina diaidh sin (seachas na comórtais scríbhneoireachta, an comórtas cór scoile agus comórtas an Fháinne). Costas £4.00 atá ar chomórtas an Fháinne
Tá na rialacha uilig agus treoirlínte do gach comórtas ar fáil i mbróisiúr na Feise ó An Carn www.ancarn.org nó cuir scairt ar 028 79549978
 
Deadlines for Entries: 13/4/17 – This is to allow time to draw up the the programme of entries for the day of the Feis.
New price structure: £2.50 per person, per competition for the first two competitions, and £2.00 per person per competition thereafter (except for writing competitions, school choir competition and Fáinne competition). The Fáinne competition costs £4.00
Brochures containing full details of rules and guidelines about each of the competitions are available from An Carn www.ancarn.org or upon request 028 79549978
 
 

Top